Photos

 

Erika shoots Alan with paintballs for the Polar Blast Bet on 3.7.14!

Polar Blast 2014! Thanks to Boston and Brandywine Ski Resorts!

 •  
  Erika shoots Alan! Photo by WMMS Promotions Staff!
 •  
  Erika shoots Alan! Photo by WMMS Promotions Staff!
 •  
  Erika shoots Alan! Photo by WMMS Promotions Staff!
 •  
  Erika shoots Alan! Photo by WMMS Promotions Staff!
 •  
  Erika shoots Alan! Photo by WMMS Promotions Staff!
 •  
  Erika shoots Alan! Photo by WMMS Promotions Staff!
 •  
  Erika shoots Alan! Photo by WMMS Promotions Staff!
 •  
  Erika shoots Alan! Photo by WMMS Promotions Staff!
 •  
  Erika shoots Alan! Photo by WMMS Promotions Staff!